پست های جدید


من راهنما هستم

تریپ ساز چه خدماتی به من ارائه می دهد؟


1

پروفایل اختصاصی

هر راهنما می تواند یک پروفایل با آدرس اختصاصی داشته باشد که در آن به معرفی کامل خود بپردازد و سوابق فعالیت خود را به مسافران نمایش دهد و با مسافران در ارتباط باشد.

2

برگزاری رویداد

راهنما می تواند تورها، سفرها و برنامه های خود را در قالب یک رویداد تعریف و به مسافران عرضه کند. هر رویداد یک یا چند بلیت دارد که مسافر می تواند بلیت های مورد نظر را انتخاب و در رویداد ثبت نام کند. راهنما می تواند پیامک رایگانِ "یادآوری رویداد"، "تغییر زمان رویداد" و "لغو رویداد" را برای مسافر ارسال کند.

3

سفر مستقیم

اگر مسافر بخواهد با یک راهنمای خاص سفر کند می بایست به پروفایل آن راهنما مراجعه و درخواست سفر را برای راهنما ارسال کند و پس از دریافت قیمت و توافق می بایست دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت کند. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و در پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

4

سفر سفارشی

در این مدل، درخواست مسافر برای تمامی راهنمایان در مقصد ارسال می شود و هر راهنما قیمت پیشنهادی خود را برای مسافر ارسال می کند و مسافر یک پیشنهاد را انتخاب و دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت می کند.

5

بلاگ

بلاگر سفر شوید و سفرنامه و مطالب آموزشی بنویسید تا خوانندگان ثابتی برای خود دست و پا کنید تا براحتی خدمات خود را به آنها عرضه کنید.


من مسافر هستم

تریپ ساز چه خدماتی به من ارائه می دهد؟


1

پروفایل اختصاصی

هر مسافر می تواند یک پروفایل با آدرس اختصاصی داشته باشد تا از طریق آن با دیگر افراد در ارتباط باشد.

2

شرکت در رویداد

راهنمایان تریپ ساز رویداد های مخلتفی با موضوعات طبیعت گردی، تاریخی و فرهنگی، شکم گردی، شهر گردی، شب گردی و... برگزار می کنند که می توانید در آنها شرکت کنید.

3

سفر مستقیم

برنامه ریزی و مدیریت سفر خود را به یک راهنما بسپارید. برای اینکار به پروفایل راهنما بروید و به راهنما درخواست بدید تا قیمت پیشنهادی را برای شما ارسال کند. در صورتیکه قیمت مورد قبول شما بود هزینه را آنلاین پرداخت کنید. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

4

سفر سفارشی

در این مدل، درخواست مسافر برای تمامی راهنمایان در مقصد ارسال می شود و هر راهنما قیمت پیشنهادی خود را برای مسافر ارسال می کند و مسافر یک پیشنهاد را انتخاب و دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت می کند.

5

بلاگ

بلاگر سفر شوید و سفرنامه و مطالب آموزشی بنویسید تا خوانندگان ثابتی برای خود دست و پا کنید و افرادی از جنس خودتان را پیدا کنید.عضویت در تریپ ساز رایگان و آسان است. با یک حساب، مسافر و راهنما باشید