رویدادهای جدید


سفر سفارشی چیست؟

در این مدل مشخصات، نیازمندی ها و برنامهُ سفرِ مسافر برای تمامی راهنمایان در مقصد ارسال می شود. هر راهنما قیمت پیشنهادی خود را برای مسافر ارسال می کند. مسافر پس از بررسی پیشنهادها یک پیشنهاد را انتخاب و دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت می کند. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و پس از پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

سفر مستقیم چیست؟

اگر مسافر بخواهد با یک راهنمای خاص سفر کند می تواند به پروفایل آن راهنما مراجعه و درخواست سفر خود را مستقیما برای راهنما ارسال کند و منتظر دریافت پیشنهاد قیمت از راهنما بماند. پس از دریافت پیشنهاد می بایست دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت کند. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و پس از پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

عضویت در تریپ ساز رایگان و آسان است. با یک حساب، مسافر و راهنما باشید