آذربایجان شرقی . ایران


حداکثر مسافر: 40


دارم


دارم

من محمد شهداد هستم

کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی و راهنمای تور از سال ۸۶ ، عاشق سفر و ایران و این جهان!


تخصص های من

شکم گردی شهر گردی علمی و آموزشی رویدادهای خاص و آیینی درمان و سلامت روستایی و عشایری زیارتی و مذهبی طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی


زبان های من

فارسی Persian English English Français French Türkçe Turkish