کرمان . ایران


راهنمای حرفه ای


دارم


تخصص های من

شهر گردی ماجراجویانه علمی و آموزشی کاری و تجاری ورزشی طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی


زبان های من

فارسی Persian English English Français French


درباره من

راهنمای گردشگری بومی کرمان هستم. به مناطق مختلف شهر کرمان و اطراف کرمان شامل شهداد، کلوت ها، بم، راین، میمند، رفسنجان، شهربابک تسلط دارم.

رویدادها