تریپ ساز چگونه کار می کند؟


من مسافر هستم

تریپ ساز چه خدماتی به من ارائه می کند؟

تریپ ساز بستری فراهم کرده است تا مسافرین برای اینکه "سفر خوبی" را تجربه کنند از راهنمایان متخصص استفاده کنند. با تریپ ساز می خواهیم تعریف جدیدی از "سفر خوب" ارائه کنیم. سفر خوب می تواند سفری ارزان، با کیفیت، با امنیت، با تجربه ای نو، بدون آزمون و خطا و سفری با اهداف قدیمی اما به روشی نو باشد. یکی از راه های رسیدن به این سفر خوب استفاده از راهنمای خوب است. هدف سفر شما دقیقا تخصص راهنما می باشد پس برای اینکه سفر خوبی برای خود و همراهان خود بسازید سفرتو با راهنما بساز.


سفر سفارشی چیست؟

در این مدل مشخصات سفرِ مسافر برای تمامی راهنمایان در مقصد ارسال می شود. هر راهنما قیمت پیشنهادی خود را برای مسافر ارسال می کند. مسافر پس از بررسی پیشنهادها یک پیشنهاد را انتخاب و دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت می کند. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و پس از پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

مشاهده فرآیند ساخت سفر به روش سفارشی


سفر مستقیم چیست؟

اگر مسافر بخواهد با یک راهنمای خاص سفر کند می تواند به صفحه آن راهنما مراجعه و درخواست را مستقیما برای راهنما ارسال کند و منتظر دریافت پیشنهاد قیمت از راهنما بماند. پس از دریافت پیشنهاد می بایست دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت کند. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و پس از پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

مشاهده فرآیند ساخت سفر به روش مستقیم


تعرفه خدمات ویژه مسافر

خدمات قیمت(تومان)
عضویت رایگان
کارمزد ساخت سفر سفارشی 5.000
دستمزد راهنما در سفر سفارشی ارائه توسط راهنما
کارمزد ساخت سفر مستقیم 5.000
دستمزد راهنما در سفر مستقیم ارائه توسط راهنما
من راهنما هستم

تریپ ساز چه خدماتی به من ارائه می کند؟

تریپ ساز بستری فراهم کرده است تا با راهنمایی مسافران کسب درآمد کنید.


تعرفه خدمات ویژه راهنما

خدمات قیمت(تومان)
عضویت رایگان
ارسال پیشنهاد در سفر سفارشی رایگان
ارسال پیشنهاد در سفر مستقیم رایگان

درآمد راهنما

خدمات درصد راهنما
سفر سفارشی %95 قیمت پیشنهادی
سفر مستقیم %95 قیمت پیشنهادی